Et unikt havbruksmiljø
på Nordmøre.

VI ER NEKTON

Produksjon VISNINGSSENTER - BOOK TUR I DAG! Kontakt oss

LAKSEOPPDRETT MIDT UTE I HAVGAPET

I havgapet på Nordmøre har vi skapt et unikt havbruksmiljø. Hver eneste dag jobber vi med alt fra rogn til laks, med spesielt høy kvalitet. I Aure og på Smøla oppdretter vi rogn, smolt og etterhvert slakteferdig laks som blir solgt på verdensmarkedet.

Kontakt oss

FOR GOD FISKEVELFERD OG EN GRØNNERE PLANET

Vår ambisjon er å være best. Derfor må vi utvikle oss hele tiden. Vi har på rekordtid skapt banebrytende løsninger innen oppdrettsteknologi. Det gjør at vi produserer laks på en bærekraftig måte, som ivaretar fiskevelferden, miljøet og med et lavere klimaavtrykk.
Men vi gir oss ikke der. Vi utforsker alltid nye metoder. Alle deler av produksjonen må bli bedre, hele tiden. Hvis ikke blir vi ikke best. Innovasjon og utvikling ligger bokstavelig talt i genmaterialet vårt.

Noe av det vi er mest stolte av er våre egenutviklede løsninger for havbruksnæringen. Det handler om god fiskevelferd og om å ta vare på miljøet – to kjerneverdier for oss.

1) Lukket flytendene betongmerder i sjø (LINK: Fishfarminginnovation.no). Teknologiutvikling for en bærekraftig og kostnadseffektiv lukket flytende betongmerd for havbruksnæringen. Fri for lakselus, energieffektiv og lang levetid.

2) Eines AS et rederi som leverer servicebåter og teknologi for oppdrettsnæringen (LINK Eines-as.no). Eines er markedsledende på løsninger for avlusning av laks og ørret som ivaretar fiskevelferden. Disse sikrer en skånsom og effektiv avlusing.

Les mer om nekton