Miljø og bærekraft

Kontakt oss

Med mål om et minst mulig klimaavtrykk

Smølen Handelskompani AS og underliggende selskaper ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Langs kysten vår har vi gode forutsetninger for å produsere sunn mat til en voksende global befolkning.

GlobalG.A.P

GlobalG.A.P. er en internasjonal standard for matvaresikkerhet og er en frivillig sertifisering for alle som driver med matvareproduksjon i verden.

Hovedkravene for å bli sertifisert gjennom GlobalG.A.P. er å minimere miljømessig påvirkning på oppdrettsoperasjoner, redusere bruk av kjemikalier og at bedriften har en ansvarlig tilnærming til ansattes helse i tillegg til god dyreomsorg.

Global G.A.P. har utviklet standarder for både landbruk og havbruk. Standarden er til for forbrukere for å vise at matvaren, – i dette tilfellet oppdrettslaksen, er produsert i henhold til de strenge kravene som må til for å bli sertifisert som GlobalG.A.P – produsent.

GlobalG.A.P.-standarden forsikrer forbrukerne om at laksen har blitt produsert på et oppdrettsanlegg under følgende krav:

 • lav miljømessig påvirkning ved oppdrettsoperasjoner
 • redusert bruk av kjemikalier
 • en ansvarlig tilnærming til ansattes helse og sikkerhet
 • redusert bruk av kjemikalier

Label Rouge

Norsk Label Rouge laks er produsert i henhold til den franske standarden LA 31/05. Label rouge eies av det franske landbruksdepartementet og fiskedirektoratet, og er det eldste offisielle kvalitetsmerket man kan oppnå.

Produsentene av Label Rouge er underlagt strenge krav til overvåkning og kontroller. Hele verdikjeden fra rogn til ferdig produkt og fôr blir overvåket kontinuerlig og revidert av CertiPaq Paris.

Sentralt for konseptet er det at Label Rouge skal være best på smak. Smaken blir jevnlig testet gjennom sensoriske analyser og smakspanel bestående av eksperter og vanlige forbrukere.

Label Rouge-konseptet er basert på:

 • bedre fiskevelferd

 • langsommere tilvekst

 • høyt marininnhold i fôret (50-70%)

Resultatet er en laks som:

 • er svært rik på Omega-3

 • er rik på vitamin A, B12, D og E

 • er rik på selen

 • er magrere

 • er fastere

 • smaker bedre

Nekton er sertifisert Label Rouge-produsent.

Label Rouge foretrekkes av kvalitetsbevisste forbrukere som er ute etter det beste.