Miljø og bærekraft

Kontakt oss

Med mål om et minst mulig klimaavtrykk

Nekton AS og underliggende selskaper ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Langs kysten vår har vi gode forutsetninger for å produsere sunn mat til en voksende global befolkning.

GLOBALG.a.p

GlobalG.A.P. er en internasjonal standard for matvaresikkerhet og er en frivillig sertifisering for alle som driver med matvareproduksjon i verden.

Hovedkravene for å bli sertifisert gjennom GlobalG.A.P. er å minimere miljømessig påvirkning på oppdrettsoperasjoner, redusere bruk av kjemikalier og at bedriften har en ansvarlig tilnærming til ansattes helse i tillegg til god dyreomsorg.

Global G.A.P. har utviklet standarder for både landbruk og havbruk. Standarden er til for forbrukere for å vise at matvaren, – i dette tilfellet oppdrettslaksen, er produsert i henhold til de strenge kravene som må til for å bli sertifisert som GlobalG.A.P – produsent.

GlobalG.A.P.-standarden forsikrer forbrukerne om at laksen har blitt produsert på et oppdrettsanlegg under følgende krav:

  • lav miljømessig påvirkning ved oppdrettsoperasjoner
  • redusert bruk av kjemikalier
  • en ansvarlig tilnærming til ansattes helse og sikkerhet
  • redusert bruk av kjemikalier

Last ned sertifkat 
Last ned bevis på vurdering

Åpenhetsloven

Nekton AS er opptatt av at selskapet har en bærekraftig utvikling og jobber aktivt for å ivareta en etisk forsvarlig forretningsdrift.

Åpenhetsloven er en menneskerettslov for næringslivet som trådte i kraft 1. juli 2022.
Den er laget for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Har du spørsmål om Nekton’s ivaretakelse av åpenhetsloven?
Send oss en e-post med ditt / dine spørsmål til post@nekton.no så tar vi kontakt.

 

Nekton jobber kontinuerlig for en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi ønsker at våre leverandører også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede. Vi stiller objektive krav til våre leverandører av varer og tjenester innenfor etisk forretningsførsel, HMS, ytre miljø og kvalitet.

Nekton har utarbeidet Etiske krav til leverandører (kan lastes ned under) vil i løpet av 2023 gjøre en aktsomhetsvurdering der vil tar kontakt med leverandøre der vi mener det er relevant å gjøre en mer detaljert risikovurdering.

Nekton Etiske krav til leverandører: