Selv om vi er små,
er vi egentlig ganske store.

DET STARTET PÅ SMØLA

Et familiedrevet oppdrettsselskap siden 70-tallet

Nekton er et av få familieselskaper igjen i bransjen og historien vår går tilbake til pionértiden på 70-tallet. Helt siden den gangen har vi drevet med kontinuerlig utvikling.

Kontakt oss

Kompetansedeling på tvers av bransjen

Vi er stolte arrangører av møteplasser som Smolttinget, fordi vi mener at det er viktig at vår bransje samles. Årlig arrangeres Smolttinget på Smøla Havfiskesenter hvor vi har et faglig program med foredragsholdere, det hele avsluttes med sosial samling og havets festbord på kvelden. Vi tror på at dialog mellom næringsliv, politikere og innbyggere er viktig når neste generasjon oppdrettsnæring skal utvikles. Vi deler gjerne kunnskap med andre. Det er en av våre kjerneverdier.

Undervisning med mål om å rekruttere lokal arbeidskraft

På Smøla er vi opptatt av neste generasjon. Vi har vårt eget visningssenter, og vi tar imot alle som vil lære med åpne armer. Vi samarbeider med Kristiansund VGS for å bidra til at Nordmøre skal få den beste havbruksutdanninga. 

Som bransje trenger vi lokal, kompetent og praktisk arbeidskraft i fremtiden. Vi har de beste forutsetningene til å gi god praktisk undervisning i havbruksutdanninga i det miljøet der verdiene skapes. Vi har det nyeste og fremste innen teknologi og har flere egne forskningsprosjekter pågående. Vi er lokale og vi gir oss aldri med utvikling.

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Samfunnsansvar

Globalt

Nekton er bevisst sitt samfunnsansvar. Dette innebærer at vi produserer laks på en bærekraftig måte, som ivaretar fiskevelferden, miljøet og med et lavere klimaavtrykk. Vi utforsker alltid nye produksjonsmetoder. Alle deler av produksjonen må bli bedre, hele tiden. Innovasjon og utvikling ligger bokstavelig talt i genmaterialet vårt. På den måten vil vi være med å produsere sunn mat til en økende verdensbefolkning.

Lokalt

Vi i Nekton har valgt å støtte lag, organisasjoner, og arrangementer i vår kommune. Dette for å bidra til trivsel og aktivitet i lokalsamfunnet. 

Nekton vil bidra til at kommende generasjoner blir kjent med kyst-Norge og vår fantastiske næring. Vi har godt samarbeid med skoler og vil i fellesskap bidra med kunnskap og gode opplevelser ved besøk, utplassering og lærlingeopphold.