Produksjon

Bærekraftig produksjon med fiskens velferd i fokus

Kontakt oss

Settefisk

Nekton Settefisk har to settefiskanlegg for produksjon av smolt. Anleggene ligger på Smøla og i Aure Kommune. Den totale årlige produksjonen er på 3,5-4 millioner smolt årlig, hvor 75% av volumet selges eksternt på kontrakter og/eller spot. Smolten som produseres fra disse anleggene har en størrelse på 150-500 gram før den sjøsettes.

Postsmolt

I 2011 fikk selskapet en FOU-konsesjon for utvikling av flytende lukkede oppdrettsanlegg for produksjon av stor postsmolt på sjø (200g-1kg). Hovedsamarbeidspartnere her er NOFIMA AS, avdeling Sunndalsøra.

I 2012 ble et produktutviklingsprosjekt for tette anlegg basert på duk innvilget fra Regional Forskningsfond Midt Norge. Samarbeidspartnere er SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, NOFIMA, Freshwater institute, NTNU, Botngaard AS, Osland Havbruk, ITT Flygt, Aqualine, Aquastrutcture, US Naval Academy. 

I 2016 utviklet selskapet i samarbeid med Fishfarming Innovation og BetonmastHæhre (Rødsand) en betongmerd med mulighet for oppsamling av slam og fôrspill. Dette med støttemidler fra Averøy Kommune og forskningsrådet.

Matfisk

Nekton Havbruk AS har i dag to konsesjoner for produksjon av matfisk. En visningskonsesjon og en Grønn C konsesjon. Matfisken til Nekton Havbruk produseres i samarbeid med SalMar ved samlokalisering. Vi er sertifisert for å produsere kvalitetslaks som plasseres på nisjemarked rundt om i Europa. Vi er enormt stolt av å produsere laks i verdensklasse som foretrekkes av kvalitetsbevisste kunder.